การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ประกาศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2554
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 22 ซอยเฉยพ่วง ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article