การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2555
0 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon
- 1552015824
icon

article