รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2555
3 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : ประกาศรายชื่อ, กำหนดการวันและเวลา และ ระเบียบปฏิบัติในการสอบ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อ
ประกาศขึ้นบัญชี : ประกาศรายชื่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายละเอียดการรับสมัคร
icon

article