ประกาศ สป.ก.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศ สป.ก.ค. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2565
3 อัตรา

article