article

การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกระทรวงการคลัง
14 ก.ย. 2566
icon 1236

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกระทรวงการคลัง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารหน่วยงานอิสระและหน่วยงานในกำกับ และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26