article

ตรวจราชการ สท.กทม. 21
2 มิ.ย. 2565
icon 545

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการของกระทรวงการคลัง และรัฐบาล และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 อาคารเอ็มพีจี ซอยรามคำแหง 170 เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5