article

งานมหกรรมด้านประกันภัย “Thailand InsurTech Fair 2021” แบบ Virtual
26 ต.ค. 2564
icon 303

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานในงานมหกรรมด้านประกันภัย “Thailand InsurTech Fair 2021” แบบ Virtual ครั้งแรกในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 นอกจากนี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ Future Regulations Landscape: Creating your New Opportunities ถึงแนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจประกันภัยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแนวโน้มรูปแบบธุรกิจ (Business Model Transformation) ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 

สามารถดูคลิปพิธีเปิดงานมหกรรมด้านประกันภัย “Thailand InsurTech Fair 2021” แบบ Virtual ได้ที่ลิ๊งค์

https://www.facebook.com/PROIC2012/videos/398763285225370

 

 

   

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11