article

รมว.คลัง เยี่ยมชมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ในพื้นที่ตลาดเสนา จ.อยุธยา
6 ต.ค. 2564
icon 422

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านค้าในตลาดเสนาที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ณ ตลาดเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25