article

รมว.คลัง และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย ต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.อยุธยา
6 ต.ค. 2564
icon 349

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง นายอารักษ์ โพธิทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต.รางจระเข้ ต.รางจระเข้  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

 

 

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30
gallery-31
gallery-32
gallery-33
gallery-34
gallery-35
gallery-36