article

แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
6 ต.ค. 2564
icon 542

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3