article

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น
25 ก.ย. 2564
icon 214

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ของกรมธนารักษ์ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12