article

EXIMBANK สนับสนุนน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
27 ก.ค. 2564
icon 518

นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด จากนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อนำไปใช้ดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ บริเวณโถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5