article

ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ บสย.
22 ก.ค. 2564
icon 435

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตึก SME Bank Tower เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4