article

รมว.คลัง เปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564
19 ก.ค. 2564
icon 356

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่กระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7