article

แถลงข่าว พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว
25 พ.ค. 2564
icon 456

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงข่าวพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว ผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

 

ติดตามรับชมการแถลงข่าวที่ลิ๊งค์

https://fb.watch/5IqcRRUIlZ/

gallery-0
gallery-1