article

แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน มี.ค.2564 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน เม.ย.2564 และรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564
29 เม.ย. 2564
icon 530

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมีนาคม 2564 2. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนมีนาคม 2564 3.ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนเมษายน 2564  4. รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

 

ติดตามรายละเอียดการแถลงข่าวได้ที่ลิ๊งค์

https://fb.watch/5b9vvRw6tP/

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4