article

แถลงข่าว “สินค้าไทย FTI-Made inThailand สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
17 มี.ค. 2564
icon 410
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแถลงข่าว “สินค้าไทย FTI-Made inThailand สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
 
ติดตามดูการแถลงข่าวได้ที่
gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20