article

รมว.คลัง บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย
19 ธ.ค. 2559
icon 306

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทย ปี 2560 ซึ่งจะเริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรัชกาลที่ 5 ประจำกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9