article

กิจกรรมประมูลสิ่งของจาก นายกรัฐมนตรี ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง"
20 ธ.ค. 2559
icon 300

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมกิจกรรมประมูลสิ่งของจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในราคาเริ่มต้น 15 บาท เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 15 ปี ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" สัปดาห์ที่ 3 คลังของขวัญวันปีใหม่ โดยมีนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18