article

ธอส.จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน
20 ธ.ค. 2559
icon 307

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสื่อมวลชน” ภายใต้กรอบวงเงินรวม 200 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. จัดทำโครงการสินเชื่อดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสื่อมวลชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.75% ต่อปี) พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสื่อมวลชนที่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดจากทั้ง 3 สมาคมเท่านั้น กำหนดรับยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงกรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3