article

ร่วมแสดงความยินดี SME BANK
20 ธ.ค. 2559
icon 296

นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 15 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 11 อาคาร SME BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

gallery-0