article

กรมศุลกากรส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใช้งานแล้ว) โดยวิธีโอนให้หน่วยงานราชการ
21 ธ.ค. 2559
icon 316

นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ใช้งานแล้ว) โดยวิธีโอนให้หน่วยงานราชการ ให้กับกองพลทหารราบที่ 7 ค่ายทหารเสือสามกษัตริย์ และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนวัดลาดกระจับ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม โรงเรียนวัดเขาดิน จังหวัดสุพรรณบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ณ กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8