article

ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมขายไข่เค็ม น้ำมันพืช ในราคาพิเศษ ภายในงานตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง"
23 ธ.ค. 2559
icon 283

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย ร่วมขายไข่เค็ม น้ำมันพืช ในราคาพิเศษ ภายในงานตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" สัปดาห์ที่ 3 คลังของขวัญวันปีใหม่ ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4