article

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าพบ รมว.คลัง
23 ธ.ค. 2559
icon 286

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6