article

อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานกรรมการ ธอส. และ กก.ผจก.ธอส. ตรวจเยี่ยมชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54
30 ธ.ค. 2559
icon 590

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยผู้ที่อาศัยในชุมชน เพื่อทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการจัดทำโครงการ CSR “สานฝัน ลานกีฬา พัฒนาชุมชน” พร้อมมอบข้าวสารหอมมะลิ A-Rice ธอส. ให้กับชุมชน ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16