article

ธอส.จัดกิจกรรมสวดมนต์รับปี 2560
31 ธ.ค. 2559
icon 536

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าธนาคาร ร่วมกิจกรรมสวดมนต์รับปีระกา 2560 ภายใต้แนวคิด “บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อบอุ่นเจริญยิ่งกับ ธอส.” เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่และส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ร่วมกันปณิธานจิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมพิธีอันเป็นมงคลและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน 3 วัดสำคัญของกรุงเทพฯ ที่เชื่อกันว่าจะส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล 2.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เชื่อว่าจะทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป และ 3.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27
gallery-28
gallery-29
gallery-30