article

อธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมประชุม teleconference กับธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
4 ม.ค. 2560
icon 556

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (teleconference) กับธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ เกี่ยวกับการมอบนโยบายการจ่ายแลกเหรียญ พร้อมทั้ง อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14