article

คปภ. อวยพรปีใหม่ 2560 รมว.คลัง และปลัดกระทรวงการคลัง
13 ม.ค. 2560
icon 442

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสที่ คปภ.อวยพรปีใหม่ 2560 และรับมอบนโนบายในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย ปี 2560 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5