article

กรมสรรพากร - สปท. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม
23 ก.พ. 2560
icon 501

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ เลขานุการกรรมาธิการและรองประธานคณะทำงานจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม ภายใต้คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการกำกับกิจการพลังงานและทรัพยากรปิโตรเลียม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมพระอุเทน 5 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3