พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.พิษณุโลก

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกด้วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี

นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี และเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกลยุทธ์การบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลางและแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...

รมช.คลังเปิดงาน “อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2018”

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน “อภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี 2018” จัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมออกบูธบริเวณโซนงาน NPA Grand Sale และนำทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 549 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ...

การประชุมผู้บริหาร สป.กค. และ สร.กค. ครั้งที่ 3/2561

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.ลพบุรี

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับนายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการและมอบนโยบายสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

แถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ซึ่งบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.สินชัย นิ่มปุญญกำพงษ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลำหิน ณ โกดังไม่มีเลขที่ ถนนคู้-คลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เป็นแหล่งผลิตสุรามิชอบด้วยกฎหมาย พบของกลาง 1. สุรากลั่นผสม (ยาดอง) บรรจุถัง ขนาด 80 ลิตร จำนวน 36 ถัง ปริมาณน้ำสุรา 2,880 ลิตร 2. สุรากลั่นผสม (ยาดอง) บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 200 แกลลอน ปริมาณน้ำสุรา 1,000 ลิตร...

รองโฆษกกระทรวงการคลังร่วมบันทึกเทปรายการเคลียร์คัดชัดเจน ตอน "ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปรายการเคลียร์คัดชัดเจน ตอน "ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลประชาชนในประเด็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องสตูดิโอ สถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้รายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 น.

การประชุมหารือประเด็นการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล คลีนิกภาษี ครั้งที่ 2/2561

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการคลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561