ออมสิน ร่วมพัฒนาระบบ O2O E-Commerce Platform “O2O-Village Grocery sponsored by GSB”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าว "E-Village Grocery sponsored by GSB" สำหรับ “O2O-Village Grocery sponsored by GSB” คือ O2O E-Commerce Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรในการช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้าชุมชนหรือโชห่วย และผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป สามารถรับคำสั่งซื้อขายสินค้า ในลักษณะ Online to Offline (จากสินค้าออนไลน์ถึงร้านค้าชุมชน)และ Offline to Online (จากร้านค้าชุมชนสู่สินค้าออนไลน์) ซึ่งจะเป็นการซื้อขายทั้งในลักษณะ B2B(Business to Business) และ B2C (Business to Consumer) ผ่าน O2O E-Commerce Platform ในลักษณะApplication บนสมาร์ทโฟน Tablet และ/หรือ POS ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวก ทั้งนี้ในระบบ O2O E-Commerce Platform ดังกล่าวจะรวมถึงระบบการบริหารจัดการสินค้าภายในร้าน ระบบบริหารจัดการสินค้ารอการขาย ระบบการจัดส่งและรับสินค้าหรือบริการ โดยธนาคารออมสินจะเป็นผู้ให้บริการด้านการเงิน (Payments and Settlements) เพื่อรองรับการจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ผ่านบัตรเดบิต/เครดิตQR Code Mobile Banking และ E-Wallet เป็นต้น รวมถึงการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนผ่านบัตรโชห่วยและสินเชื่อผู้ประกอบการจากธนาคารออมสิน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

การประชุมพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของ สป.กค.

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม สร.กค.

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และห้องประชุมวายุภักษ์ 4 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง พื้นที่บริเวณ ชั้น 4 อาคารกระทรวงการคลัง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ หน้าห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 10/2561

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำประทรวงการคลัง ครั้งที่ 10/2561 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

กรมสรรพสามิตปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่สมุทรปราการ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายวิวัฒน์ เขาสกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้สั่งการให้ ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต นายสมบัติ กันพ้นภัย ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม 4 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. ร่วมกันวางแผนล่อซื้อสินค้าสุราที่มิได้เสียภาษี และขยายผลเข้า...

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามมาตรา 44)

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามมาตรา 44)...

EXIM BANK ขยายความร่วมมือกับองค์กรรับประกันการค้าแห่งภูมิภาคแอฟริกา สร้างโอกาสการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกา

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายจอร์จ โอทีโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรรับประกันการค้าแห่งภูมิภาคแอฟริกา (African Trade Insurance Agency : ATI) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการให้บริการทางการเงินทั้งสินเชื่อ บริการ...

รมว.คลังหารือทวิภาคีในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐโครเอเชีย และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศ ในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2561