การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของ สคร.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสู่องค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

อธิบดีกรมธนารักษ์ และ ผอ.ยาสูบ ลงพื้นที่การจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมลงนามส่งมอบพื้นที่ 37-1-18 ไร่ พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 ณ โรงงานยาสูบ คลองเตย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน สป.และ สร.คุณธรรม ครั้งที่ 2

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน สป.และ สร.คุณธรรม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ธอส.จัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 1/2560

นายคนึง ครุธาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดการจัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 1/2560 (ประมูลบ้านมือสอง) โดยภายในงานมีทรัพย์ NPA ธอส. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาเริ่มประมูลต่ำกว่าตลาดในทำเลเดียวกัน และแคมเปญ 0% นาน 24 เดือน ณ ห้องพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานคลังจังหวัด รวมถึงตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานคลังเขต 4 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560

ผอ.ออมสินร่วมกิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านโนนกระโดน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมกับ “ผู้บริหารหลักสูตรกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง” (บ.ย..ส.) รุ่นที่ 21 พร้อมผู้บริหารพนักงานธนาคารออมสินภาค 13 และมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านโนนกระโดน โดยมอบเครื่องดนตรีสำหรับวงดุริยางค์ อุปกรณ์กีฬา พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย และทุนการศึกษา ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่่ 21 เมษายน 2560

รมว.คลังประชุมหารือกับ US-ASEAN Business Council

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

รมว.คลังประชุมหารือกับ General Electric

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนบริษัทเจเนอรัล อิเล็คทริค (General Electric) ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

รมว.คลังประชุมหารือกับ US-ASEAN Business Council

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council) ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ศิลปาญชลี (Art Offerings)” ภาพสีน้ำ ครั้งที่ 2

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะ “ศิลปาญชลี (Art Offerings)” ภาพสีน้ำ ครั้งที่ 2 โดยชมรมสีน้ำวายุภักษ์ ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง 4 พฤษภาคม 2560 (เฉพาะวันทำการ)