รมว.คลังร่วมการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 24

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 24 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560

รมว.คลังประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ ในระหว่างการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 24

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr. Paul Chan Mo-Po, Financial Secretary เขตบริหารพิเศษฮ่องกง Mr. David R. Malpass, Under Secretary for International Affairs กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา และ Mr. Scott Morrison, Treasurer กระทรวงการคลังออสเตรเลีย ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 24 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม APEC Finance and Central Banks Deputies' Meeting

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Banks Deputies' Meeting) ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ธพส. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จ.นนทบุรี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด พร้อมด้วย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และมอบเงินบำรุงสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมา (ดุริยางค์) โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และโรงเรียนวัดปากน้ำพิบูลย์สงคราม พร้อมกันนี้ ได้มอบโครงการทาสีกำแพงแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

โรงงานยาสูบจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร คณะผู้บริหารได้มอบพันธุ์ไม้สีเหลือง พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ด้านหน้าตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดการสัมมนาภาษี พาสุข บุก Campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง

นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนาภาษี พาสุข บุก Campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง โดยมีหมอภาษีจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรการบรรยาย “ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0” ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

โฆษก สศค. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือน ก.ย. 2560

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

ธพว. ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดทำโครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน และการจัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ไทย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดทำโครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy และการจัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ไทย เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ต่างๆ ของ SMEs ชุมชนท้องถิ่น และความต้องการที่แท้จริง ...

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินแถลงข่าว “แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างยั่งยืน ปี 2560”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าว “แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างยั่งยืน ปี 2560” (โครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.-ชพส.) เพื่อเผยถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ภายใต้แนวคิดสร้างค่านิยมเพื่อส่งเสริมและตอบแทนให้รางวัลคนดีมีวินัยทางการเงิน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการบรรลุข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสิน ยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างค่านิยมความมีวินัยทางการเงิน พร้อมทำข้อตกลงใหม่เพื่อยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนให้ สกสค. เปลี่ยนเป็นจัดสรรปันผลเฉลี่ยคืน (Cash Back) ให้ครูที่ชำระหนี้ดีครบ 12 งวดติดต่อกัน ในอัตราประมาณ 0.5 - 1% แยกตามแต่ละโครงการ พร้อมเชิญชวนคุณครูที่มีปัญหาการผ่อนชำระ...

ปลัดกระทรวงการคลัง มอบเงินสมทบทุนงานสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 56 ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศลในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 10/2560

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

บตท. จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา 89 วินาที ทั้งนี้ เมื่อเสร็จพิธีได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่...