ธอส. จัดงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@หาดใหญ่”

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมพิธีเปิดงาน “บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ หาดใหญ่” โดยมีนายอณุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยภายในงานมีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0.25% ต่อปี นาน 11 เดือนแรก ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี (1) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (2) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (3) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ...

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ “Fiscal and Financial Landscape”

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “Fiscal and Financial Landscape” ในงาน Thailand Big Strategic Move จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

EXIM BANK และ บสย. ร่วมเปิดตัวบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า”

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า (EXIM Instant Credit Super Value)” ซึ่งเป็นสินเชื่อหมุนเวียนในช่วงก่อนและหลังการส่งออก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) มูลค่าเทียบเท่าวงเงินสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกสามารถสมัครขอรับบริการได้โดยใช้ บสย. ค้ำประกัน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่...

การสัมมนา " การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)"

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่องการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ(สินเชื่อพิโกไฟแนนช์)โดยมี นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องกนกวรรณแกรนด์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายของกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

คปภ. และสมาคมธนาคารไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้ภาคธนาคาร รวมทั้งบุคลากรฝ่ายขายที่เกี่ยวข้อง มีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย การเงิน และการลงทุน...

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ท้องที่จังหวัดตาก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560

การประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ. ) ในเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และนโยบายสำคัญอื่นๆ ของกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลัง คบจ. นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี และสระแก้ว ร่วมการประชุม ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัด นครนายก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อซักซ้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระดับพื้นที่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ณ ห้องกนกวรรณแกรนด์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ธอส.จัดงาน Management Symphony Meeting

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมงาน Management Symphony Meeting ซึ่งกรรมการผู้จัดการกล่าวถึงการบริหารจัดการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงกล่าวถึงภารกิจของกลุ่มงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดบรรยากาศในงานผ่านระบบ Digital Signage ไปยังสาขาเพื่อให้ได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน โดยช่วง Meeting With MD ได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยสอบถามกับกรรมการผู้จัดการในประเด็นปัญหาหรือข้อติดขัดจากปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งเปิดตัว Smart Talk Line@ ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรยุค 4.0 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ ...

การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

การประชุม Fun Fair For Charity

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุม Fun Fair For Charity ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560