กระทรวงการคลัง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนเมษายน 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และในครั้งนี้ได้นิมนต์หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อมารับบิณฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมรับบริจาคสิ่งของ อุปโภค - บริโภค ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ตรวจราชการ จ.สุโขทัย

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการ National e-Payment ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย...

การประชุมหารือข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงกลางปี2562

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงกลางปี2562 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค 3

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 -25 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรภาค 3 เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

รมว.คลังหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 99 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

รมว.คลังร่วมการประชุม G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) ซึ่งประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม G20 ในฐานะประธานอาเซียน เพื่อรับฟังความคืบหน้าของการหารือเกี่ยวกับ...

รมว.คลังร่วมการประชุม SEA Group

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมร่วมของผู้ว่าการประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank-International Monetary Fund Southeast Asia Voting Group: SEA Group) โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสมาชิก SEA Group...

คณะผู้ตรวจราชการฯ ขอพรปลัดกระทรวงการคลัง ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสร่วมสวัสดีปีใหม่ไทยและขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

กรมสรรพสามิตแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของกรมสรรพสามิต โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3-4

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน มาตรการ และโครงการสำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมถึงให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562