รมว.คลัง ร่วมประชุม คนร.

นายอภิศํกดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

ธ.ออมสินแถลงผลดำเนินงานปี 61 และทิศทางปี 62

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 ที่มุ่งสู่การเป็น GSB WAY 2019 : วิถีออมสิน ยุคใหม่ พร้อมเติมเต็มสังคมไทย ก้าวไกลเหนือขีดจำกัด ภายใต้แนวคิด "เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม" ภายใต้กลยุทธ์ 3 Banking ประกอบด้วย Traditional Banking Digital Banking และSocial Banking พร้อมทั้งแถลงนโยบายด้าน Sport and Music Strategy เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น ณ GSB Stadium จ.นนทบุรี...

ตรวจราชการ จ.มหาสารคาม

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านธงฟ้าประชารัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การใช้งานเครื่อง EDC และ QR Code ของส่วนราชการ...

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้ ก่อนการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนผู้บริหารกระทรวงการคลัง มอบพวงมาลัยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 256

กรมศุลกากรจัดงาน “Customs 2019 : The Next to Beyond” ก้าวสู่การให้บริการศุลกากรมิติใหม่

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Customs 2019 : The Next to Beyond” โดยมีการบรรยาย ในหัวข้อ กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) การบริการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment และระบบติดตามสถานการณ์ผ่านพิธีการศุลกากร (e-Tracking) ทั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด...

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจสอบการเปิดใช้งานระบบลานจอดรถอัตโนมัติ (ลานต้นโพธิ์)

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจสอบการเปิดใช้งานระบบลานจอดรถอัตโนมัติ (ลานต้นโพธิ์) ซึ่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีคีย์การ์ด ที่ออกให้โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถเข้า – ออก ลานจอดรถ เท่านั้น สำหรับผู้มาติดต่อราชการกระทรวงการคลัง ให้จอดรถบริเวณประตู 1 และประตู 3 พร้อมตรวจความเรียบร้อย...

รมว. คลังเยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์ของผู้มีรายได้น้อย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ณ ชุมชนบ้านทุ่งขาม จ. ลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 62

รมว.คลัง และคณะร่วมประชุมกับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการฝึกอาชีพตามโครงการ ณ จังหวัดลำปาง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายลวรรณ แสงสนิท ผอ.สศค ร่วมประชุมกับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการฝึกอาชีพตามโครงการ และให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการของรัฐประโยชน์ที่ได้รับและข้อเสนอแนะ ณ ชุมชนบ้านทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

รมว.คลังเยี่ยมชมบูธสินค้าของผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมการฝึกอาชีพ จ.ลำปาง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมบูธสินค้าของผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ชุมชนบ้านทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมี่อวันที่ 14 มกราคม 2562

อธิบดีกรมธนารักษ์เปิด Mobile Coin Unit

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิด "โครงการการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit)” โดยนำร่อง 14 จังหวัด เพื่อกระตุ้นให้เหรียญกษาปณ์เกิดการหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมงาน ณ สำนักบริหารเงินตรา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปจากเกษตรชุมชน จ.เชียงใหม่

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตผลิตสินค้า 3 ประเภท ที่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ไวน์สตรอว์เบอร์รี่ สุราขาวสตรอว์เบอร์รี่ และเครื่องดื่มน้ำสตรอว์เบอร์รี่ ณ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

รมช. คลัง สำรวจอาคารศูนย์ประชุม

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สำรวจอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ณ จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 62