ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับนายณพชร คำภีระปัญญา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือในปี 2560” และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย นายวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา บสย. ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมตัวเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมมาตรการสนับสนุนให้ธุรกิจในภาคบริการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28... อ่านต่อ


นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 3 (3rd Customs Innovation ) ณ ชั้น 2 อาคารสโมสร กรมศุลกากรคลองเตย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม... อ่านต่อ


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม... อ่านต่อ


นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม... อ่านต่อ


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub - Committee) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมการประชุม เพื่อรับทราบหลักการและความสำคัญในการดำเนินการตามความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการความร่วมมือเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และเสนอคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ต่อไป ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ความท้าทายของระบบบำนาญไทย:ความครอบคลุม ความเพียงพอ และความยั่งยืน ในงาน GPF International Conference On Pensions & Lessons Learnt and Challenges Ahead ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»