ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561... อ่านต่อ


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ไฟล์เอกสารแนบ)... อ่านต่อ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs” ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชนในประเด็น สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ ห้องสื่อมวลชน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดการอบรมหลักสูตร “SMEs CLMVT Genius Exporter 2018” ซึ่งธนาคารได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการ SME โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเชิญนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศ CLMVT ร่วมอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561... อ่านต่อ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 บรรยายพิเศษ “การจัดการสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ” พร้อมร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ในการประชุม “Thailand Quality Award 2017 Winner Conference” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561... อ่านต่อ


นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»