ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี สำนักงบประมาณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต ผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังยังความปลาบปลื้มแก่ชาวกระทรวงการคลังเป็นล้นพ้น ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»