ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางหู เสี่ยวเลี่ยน ประธาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนในจีน (Panda Bond) เพื่อระดมทุนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของ EXIM BANK โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีนเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 23 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายอัดนัน ยิลดิริม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศตุรกี ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมการสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและลงทุนไทย-ตุรกี ด้วยบริการสินเชื่อ การประกันการส่งออก การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 23 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ ธพส. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ร่วมพิธีมอบหลอดไฟ LED จำนวน 727 หลอด ในโครงการด้านพัฒนาชุมชนกิจกรรม LED เพื่อโรงเรียน ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ค่าความสว่าง (LUX) เพิ่มขึ้น 65% และใช้ไฟ (WATT) ลดลงถึง 58% เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการต้อนรับคณะศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตนำโดย พลตรี มานพ สัมมาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก และคณะ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมต้อนรับ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบหนีศุลกากรมูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านบาท ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงานสัมมนา “อนาคต Fintech ภายใต้ยุค Blockchain” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KM คนคลัง 4.0 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายธีรชัย องค์วิเศษไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด และนายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน ผู้จัดการโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 4.5 ล้านบาท ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ สนช. สนับสนุนสินเชื่อโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ให้แก่บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อนำไปใช้วิจัย พัฒนาและผลิตรอกยกโคมไฟอุตสาหกรรมเป็นรายแรกในประเทศไทยด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ใช้งานง่ายขึ้น และมีรูปแบบของสินค้าที่สวยงามและทันสมัยมากขึ้น เพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน... อ่านต่อ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ปี 2560 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรการเงินชุมชนกับธนาคารออมสิน โดยร่วมกันสร้างโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้กินดีอยู่ดีมีสุข ซึ่งจะทำให้เสริมสร้างศักยภาพองค์กรการเงินให้เกิดความเข้มแข็ง... อ่านต่อ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวการจัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” ในระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startup โดยเฉพาะการแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะเร่งพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วงการธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมวางเป้าหมายให้งานนี้เป็นศูนย์กลาง INNOVATION HUB ของประเทศไทย... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»