ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและของขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมงาน ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน... อ่านต่อ


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน นำนักธุรกิจสหภาพยุโรปเข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน... อ่านต่อ


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานกิจกรรม Meeting with MD ประจำไตรมาส 3/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริหาร และพนักงานทุกกลุ่มให้ได้รับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย สถานการณ์ และทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ทั้งนี้ เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ผ่าน Telepresence กว่า 68 สาขา... อ่านต่อ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในประเด็นรัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ... อ่านต่อ


ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายพิศิษฐ์... อ่านต่อ


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 18 กันยายน... อ่านต่อ


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 16 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน... อ่านต่อ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน “เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง” โดยเยาวชนอายุ 7-20 ปี ที่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สามารถฝาก-ถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 31... อ่านต่อ


นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยและการลงทุน ในการประชุมพบปะนักลงทุน หัวข้อ “Thailand’s Transformation from an Emerging Market to Regional Economic Powerhouse” ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561... อ่านต่อ


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และคณะทำงานองค์การสะพานปลา ในโอกาสร่วมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และองค์การสะพานปลา (อสป.) ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพี่เลี้ยง ไตรมาส 3/2561 ณ... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»