ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านลงทุนในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 8/2560 เดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจิมแผ่นดวงสูติบัตรและเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ G H BANK โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ สายธรรมยุกต์วิปัสสนากรรมฐาน จำนวน 9 รูป ในการประกอบพิธี ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์หลักที่พร้อมจะขับเคลื่อน ธอส. เพื่อทำให้คนไทยมีบ้านต่อไป พร้อมกันนี้ ยังได้มีการปลูกต้นสักทอง เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560... อ่านต่อ


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใน "โครงการ หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี" สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ทั้งนี้จะมีการถ่ายทำคลิปแนะนำการประดิษฐ์ฯ เพื่อเผยแพร่เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม... อ่านต่อ


นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโรงงานยาสูบ รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยมีหลักสูตรและตารางเรียนที่ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ทำให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมองและการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ ผ่านเทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ โดยใช้เวลาในการเรียนรู้วันละ 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกันไปจนครบ 96 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560... อ่านต่อ


นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขอเชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลล้มละลาย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคชสาร กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ธ.ก.ส.... อ่านต่อ


พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงผลงานการดำเนินงานครบรอบ 2 ปี คณะกรรมการสลาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»