ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงอาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560... อ่านต่อ


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามกับผู้แทน จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการที่จะส่งเสริมกระบวนการ ในการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความเป็นชุมชนคุณภาพเข้มแข็งในท้องถิ่น... อ่านต่อ


นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานและบ้านพักข้าราชการเพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2 โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม... อ่านต่อ


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และแผนการดำเนินการของกรมบัญชีกลางเพื่อสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงสากลรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)” ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบเงินร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล และสาธารณประโยชน์ โครงการคนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair) จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)" โดยมีนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานเสวนา “พลังแห่งจริยธรรม (The Power of Ethics)” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานคนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair) โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม... อ่านต่อ


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เยี่ยมชมการนำเสนอการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ออกแบบบ้านจัดวางผังชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสนอวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ เพื่อเสนอแนวทางเลือกให้กับชุมชนโดย บริษัท แมกโนเลียควอลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัดโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานเขตบางเขน บริษัท MQDC และหน่วยงานภาคี ร่วมการเยี่ยมชม ณ ชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»