สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน  เดือน ตุลาคม 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ตุลาคม 2548 1,802 730 1,212 312
2 ตุลาคม 2548 1,682 676 1,112 286
3 ตุลาคม 2548 5,630 1,522 3,718 781
4 ตุลาคม 2548 5,481 1,497 3,642 739
5 ตุลาคม 2548 5,268 1,486 3,569 720
6 ตุลาคม 2548 5,078 1,445 3,377 697
7 ตุลาคม 2548 4,470 1,285 3,021 600
8 ตุลาคม 2548 1,602 723 1,102 302
9 ตุลาคม 2548 1,140 544 812 227
10 ตุลาคม 2548 4,709 1,326 3,287 628
11 ตุลาคม 2548 4,666 1,371 3,261 674
12 ตุลาคม 2548 4,895 1,375 3,341 655
13 ตุลาคม 2548 4,623 1,410 3,174 649
14 ตุลาคม 2548 4,323 1,218 2,960 595
15 ตุลาคม 2548 1,311 589 893 257
16 ตุลาคม 2548 1,406 648 944 267
17 ตุลาคม 2548 4,393 1,371 3,114 606
18 ตุลาคม 2548 4,424 1,361 3,098 636
19 ตุลาคม 2548 4,658 1,362 3,253 645
20 ตุลาคม 2548 4,756 1,357 3,169 605
21 ตุลาคม 2548 4,002 1,173 2,809 534
22 ตุลาคม 2548 1,239 576 846 246
23 ตุลาคม 2548 921 467 674 180
24 ตุลาคม 2548 1,254 633 903 230
25 ตุลาคม 2548 4,256 1,346 3,017 603
26 ตุลาคม 2548 4,299 1,392 3,059 624
27 ตุลาคม 2548 4,162 1,356 2,936 604
28 ตุลาคม 2548 3,835 1,186 2,676 547
29 ตุลาคม 2548 1,363 597 918 251
30 ตุลาคม 2548 1,119 530 773 224
31 ตุลาคม 2548 4,034 1,241 2,870 584
Totals 106,801 21,899 73,540 10,310
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 
วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
3 ตุลาคม 2548 5,630

ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 03/11/2548