ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 349
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน ตุลาคม 2547
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 ตุลาคม 2547 3,290 856 2,315 406
2 ตุลาคม 2547 1,150 427 812 189
3 ตุลาคม 2547 988 381 665 167
4 ตุลาคม 2547 3,389 802 2,369 395
5 ตุลาคม 2547 3,217 925 2,272 437
6 ตุลาคม 2547 3,632 1,077 2,520 576
7 ตุลาคม 2547 3,553 1,077 2,474 566
8 ตุลาคม 2547 3,188 974 2,290 472
9 ตุลาคม 2547 329 114 212 52
10 ตุลาคม 2547 418 157 297 67
11 ตุลาคม 2547 3,779 916 2,522 447
12 ตุลาคม 2547 3,604 833 2,514 433
13 ตุลาคม 2547 3,754 847 2,567 412
14 ตุลาคม 2547 3,638 807 2,522 389
15 ตุลาคม 2547 3,330 752 2,328 372
16 ตุลาคม 2547 1,111 415 768 188
17 ตุลาคม 2547 972 385 687 179
18 ตุลาคม 2547 3,778 905 2,668 438
19 ตุลาคม 2547 3,710 831 2,588 416
20 ตุลาคม 2547 3,317 795 2,355 398
21 ตุลาคม 2547 3,627 813 2,435 409
22 ตุลาคม 2547 3,135 749 2,231 351
23 ตุลาคม 2547 841 324 595 135
24 ตุลาคม 2547 638 302 457 128
25 ตุลาคม 2547 982 407 719 182
26 ตุลาคม 2547 3,521 845 2,466 402
27 ตุลาคม 2547 3,503 830 2,428 400
28 ตุลาคม 2547 3,639 884 2,460 420
29 ตุลาคม 2547 3,191 782 2,212 380
30 ตุลาคม 2547 907 365 637 151
31 ตุลาคม 2547 859 349 612 143
Totals 78,990 12,687 54,997 6,150

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


ข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 02/11/2547