สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี เดือน พฤษภาคม 2548
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor
1 พฤษภาคม 2548 796 386 567 155
2 พฤษภาคม 2548 3,356 784 2,348 357
3 พฤษภาคม 2548 3,691 1,032 2,667 463
4 พฤษภาคม 2548 3,644 929 2,595 446
5 พฤษภาคม 2548 103 57 79 18
6 พฤษภาคม 2548 2,969 746 2,136 365
7 พฤษภาคม 2548 853 421 633 153
8 พฤษภาคม 2548 895 434 656 176
9 พฤษภาคม 2548 3,517 903 2,526 403
10 พฤษภาคม 2548 3,584 879 2,527 394
11 พฤษภาคม 2548 1,736 791 1,234 342
12 พฤษภาคม 2548 4,028 938 2,656 430
13 พฤษภาคม 2548 3,258 837 2,342 379
14 พฤษภาคม 2548 849 432 642 175
15 พฤษภาคม 2548 618 343 464 118
16 พฤษภาคม 2548 3,663 1,044 2,645 438
17 พฤษภาคม 2548 3,650 1,046 2,623 456
18 พฤษภาคม 2548 3,475 938 2,444 437
19 พฤษภาคม 2548 3,649 934 2,564 433
20 พฤษภาคม 2548 3,189 865 2,295 397
21 พฤษภาคม 2548 843 438 646 170
22 พฤษภาคม 2548 798 383 579 142
23 พฤษภาคม 2548 961 515 716 191
24 พฤษภาคม 2548 3,508 957 2,527 443
25 พฤษภาคม 2548 3,658 974 2,618 432
26 พฤษภาคม 2548 3,669 977 2,602 444
27 พฤษภาคม 2548 3,398 936 2,458 406
28 พฤษภาคม 2548 1,063 507 790 199
29 พฤษภาคม 2548 900 429 659 170
30 พฤษภาคม 2548 3,689 976 2,594 457
31 พฤษภาคม 2548 3,819 973 2,617 461
Totals 77,829 14,619 55,449 6,634
Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews
12 พฤษภาคม 2548 4,028

กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณสำหรับสถิติข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/06/2548