สรุปการใช้งานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้
     
IP :: UniqueIP SS :: Unique Session PV :: Pageviews
RV :: ReturnVisitor Ch :: Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน) Rank :: ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย  
     
วันที่
IP
SS
PV
RV(%)
Ch
Rank
Rank/M_C
Rank/S_C
05-01
575
1411
1576
218(37.91)
-202
351/8565
25/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-02
763
1651
1863
290(38.01)
+188
314/8565
23/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-03
334
465
507
99(29.64)
-429
468/8565
32/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-04
304
400
435
73(24.01)
-30
473/8565
31/608(หน่วยงานราชการ)
6/11(กระทรวง)
05-05
383
540
596
109(28.46)
+79
457/8565
32/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-06
801
1775
2027
328(40.95)
+418
315/8565
28/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-07
788
1648
1836
301(38.20)
-13
318/8565
28/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-08
576
875
989
176(30.56)
-212
372/8565
29/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-09
980
1991
2273
370(37.76)
+404
254/8565
21/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-10
448
638
730
127(28.35)
-532
400/8565
30/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-11
363
550
648
123(33.88)
-85
438/8565
31/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-12
955
2112
2381
386(40.42)
+592
271/8565
24/608(หน่วยงานราชการ)
5/11(กระทรวง)
05-13
973
1906
2265
334(34.33)
+18
260/8755
23/606(หน่วยงานราชการ)
5/12(กระทรวง)
05-14
867
1704
1904
286(32.99)
-106
293/8679
25/606(หน่วยงานราชการ)
5/12(กระทรวง)
05-15
463
614
653
106(22.89)
-404
387/8679
32/606(หน่วยงานราชการ)
5/12(กระทรวง)
05-16
865
1752
1932
299(34.57)
+402
292/8755
26/606(หน่วยงานราชการ)
5/12(กระทรวง)
05-17
375
526
583
117(31.20)
-490
456/8755
36/608(หน่วยงานราชการ)
6/11(กระทรวง)
05-18
332
469
527
93(28.01)
-43
470/8755
39/608(หน่วยงานราชการ)
6/11(กระทรวง)
05-19
904
1769
1968
297(32.85)
+572
281/8779
29/612(หน่วยงานราชการ)
5/12(กระทรวง)
05-20
901
1810
1987
328(36.40)
-3
283/8789
27/614(หน่วยงานราชการ)
5/12(กระทรวง)
05-21
890
1910
2081
332(37.30)
-11
287/8816
30/617(หน่วยงานราชการ)
5/12(กระทรวง)
05-22
886
1770
1936
304(34.31)
+886
294/8850
25/621(หน่วยงานราชการ)
5/13(กระทรวง)
05-23
834
1711
1886
294(35.25)
-52
307/8876
26/624(หน่วยงานราชการ)
5/13(กระทรวง)
05-24
372
533
596
116(31.18)
-462
465/8889
38/624(หน่วยงานราชการ)
6/13(กระทรวง)
05-25
307
419
467
87(28.34)
-65
509/8908
41/623(หน่วยงานราชการ)
6/13(กระทรวง)
05-26
810
1589
1743
292(36.05)
+503
316/8932
29/622(หน่วยงานราชการ)
5/13(กระทรวง)
05-27
783
1674
1835
289(36.91)
-27
320/8957
28/623(หน่วยงานราชการ)
5/13(กระทรวง)
05-28
800
1657
1901
300(37.50)
+17
322/8982
26/627(หน่วยงานราชการ)
5/13(กระทรวง)
05-29
843
1820
2769
300(35.59)
+43
297/9009
25/629(หน่วยงานราชการ)
5/13(กระทรวง)
05-30
700
1535
1726
270(38.57)
-143
297/9009
25/629(หน่วยงานราชการ)
5/13(กระทรวง)
05-31
329
443
483
105(31.91)
-371
489/9054
39/625(หน่วยงานราชการ)
6/13(กระทรวง)
Average
661
1279
1454
230(34.87)
 
  ToTals  20504  39667  45103    7149  
 
ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)