ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 336
ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน เดือน มิถุนายน 2547
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor

1 มิถุนายน 2547

3,410 1,191 3,019 599

2 มิถุนายน 2547

1,203 574 1,016 248

3 มิถุนายน 2547

5,299 1,189 4,976 579

4 มิถุนายน 2547

3,084 1,048 2,738 511

5 มิถุนายน 2547

1,041 529 882 225

6 มิถุนายน 2547

915 471 799 193

7 มิถุนายน 2547

3,464 1,134 3,125 558

8 มิถุนายน 2547

3,225 1,206 2,897 543

9 มิถุนายน 2547

3,226 1,153 2,978 555

10 มิถุนายน 2547

3,482 1,150 3,147 550

11 มิถุนายน 2547

3,045 1,094 2,772 506

12 มิถุนายน 2547

1,065 546 949 227

13 มิถุนายน 2547

942 493 826 201

14 มิถุนายน 2547

3,428 1,174 3,062 564

15 มิถุนายน 2547

3,214 1,150 2,933 529

16 มิถุนายน 2547

3,214 1,225 2,947 561

17 มิถุนายน 2547

2,812 963 2,553 448

18 มิถุนายน 2547

3,129 792 2,814 388

19 มิถุนายน 2547

1,026 479 906 205

20 มิถุนายน 2547

1,131 490 1,010 211

21 มิถุนายน 2547

3,681 935 3,357 446

22 มิถุนายน 2547

3,315 901 2,971 433

23 มิถุนายน 2547

3,372 904 3,111 428

24 มิถุนายน 2547

3,436 905 3,173 433

25 มิถุนายน 2547

2,884 785 2,615 381

26 มิถุนายน 2547

1,037 470 916 190

27 มิถุนายน 2547

940 455 836 189

28 มิถุนายน 2547

3,275 902 3,026 443

29 มิถุนายน 2547

3,426 901 3,114 432

30 มิถุนายน 2547

3,268 892 2,894 440
Totals 79,989 14,634 72,362 7,119

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน


กระทรวงการคลัง ขอขอบคุณสำหรับสถิติข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 01/07/2547