สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ในเดือน มกราคม 2549
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor

1 มกราคม 2549

472 277 366 96

2 มกราคม 2549

664 378 485 139

3 มกราคม 2549

404 214 297 88

4 มกราคม 2549

3,539 1,278 2,588 562

5 มกราคม 2549

3,856 1,398 2,756 571

6 มกราคม 2549

3,664 1,355 2,661 587

7 มกราคม 2549

1,228 690 910 249

8 มกราคม 2549

1,238 680 924 252

9 มกราคม 2549

4,366 1,519 3,082 623

10 มกราคม 2549

4,295 1,460 2,996 603

11 มกราคม 2549

4,011 1,505 2,959 581

12 มกราคม 2549

4,509 1,487 3,184 635

13 มกราคม 2549

3,863 1,270 2,698 534

14 มกราคม 2549

1,099 668 832 221

15 มกราคม 2549

1,068 589 810 218

16 มกราคม 2549

4,394 1,460 3,112 615

17 มกราคม 2549

4,748 1,646 3,419 692

18 มกราคม 2549

4,727 1,589 3,314 652

19 มกราคม 2549

4,494 1,480 3,226 646

20 มกราคม 2549

4,021 1,395 2,932 570

21 มกราคม 2549

1,366 706 1,009 255

22 มกราคม 2549

1,342 700 970 258

23 มกราคม 2549

4,464 1,582 3,291 623

24 มกราคม 2549

4,772 1,644 3,451 665

25 มกราคม 2549

4,742 1,621 3,370 661

26 มกราคม 2549

4,626 1,553 3,334 666

27 มกราคม 2549

3,726 1,319 2,658 566

28 มกราคม 2549

1,414 698 977 267

29 มกราคม 2549

1,257 711 937 251

30 มกราคม 2549

5,462 1,684 3,843 754

31 มกราคม 2549

6,910 2,555 5,309 953
Totals 100,741 24,137 72,700 10,233

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน
วัน/เดือน/ปี จำนวน PageViews

31 มกราคม 2549

6,910

 


MOF's Webmaster Team @2005 / 1 Feb 2005

-