ชื่อเว็บไซต์สมาชิก :: กระทรวงการคลัง | หมวด :: หน่วยงานราชการ | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 412
หน้าล็อกอิน | ดูข้อมูลสถิติรายปี | ดูข้อมูลสถิติรายเดือน | ดูข้อมูลสถิติรายวัน | ดูข้อมูลสถิติรายชั่วโมง
สรุปสถิติเป็นรายวัน
วัน/เดือน/ปี ใน 1 เดือน
Page View Unique IP Unique Session Return Visitor

1 มกราคม 2548

433

190

310

76

2 มกราคม 2548

544

204

366

88

3 มกราคม 2548

795

368

559

142

4 มกราคม 2548

3,449

856

2,371

402

5 มกราคม 2548

3,523

846

2,417

411

6 มกราคม 2548

3,105

758

2,101

378

7 มกราคม 2548

3,275

775

2,230

390

8 มกราคม 2548

958

413

658

183

9 มกราคม 2548

828

402

583

171

10 มกราคม 2548

3,808

938

2,562

470

11 มกราคม 2548

4,083

946

2,732

493

12 มกราคม 2548

3,858

946

2,546

463

13 มกราคม 2548

4,064

891

2,697

469

14 มกราคม 2548

3,198

806

2,257

405

15 มกราคม 2548

984

432

707

191

16 มกราคม 2548

1,175

465

833

215

17 มกราคม 2548

4,042

1,034

2,817

505

18 มกราคม 2548

4,722

1,020

2,897

510

19 มกราคม 2548

3,802

923

2,666

453

20 มกราคม 2548

4,198

1,007

2,875

495

21 มกราคม 2548

3,675

891

2,563

436

22 มกราคม 2548

1,174

494

843

198

23 มกราคม 2548

1,043

448

756

183

24 มกราคม 2548

4,149

927

2,820

443

25 มกราคม 2548

4,109

912

2,883

457

26 มกราคม 2548

4,173

1,003

2,865

474

27 มกราคม 2548

3,523

881

2,585

436

28 มกราคม 2548

3,264

790

2,360

382

29 มกราคม 2548

1,050

443

749

190

30 มกราคม 2548

1,121

453

796

197

31 มกราคม 2548

3,122

859

2,279

383

Totals

85,247

14,403

58,683

6,995

Unique IP รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวัน

 

วันที่มี PageViews มากที่สุดประจำเดือน

วัน/เดือน/ปี

จำนวน PageViews

18 มกราคม 2548

4,722


MOF's Webmaster Team @2005 / 1 Feb 2005

-