สรุปการใช้งานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2546ของเว็บไซต์ www.mof.go.th เป็นรายวันดังต่อไปนี้

  IP :: UniqueIP SS :: Unique Session PV :: Pageviews
  RV :: ReturnVisitor Ch :: Change (IP ที่เปลี่ยนแปลงรายวัน) Rank :: ลำดับที่ประจำวันจากสมาชิกทั้งหมด
  Rank/Main_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดหลัก Rank/Sub_Category :: ลำดับที่ประจำวันจากหมวดย่อย  
วันที่
IP
SS
PV
RV(%)
Ch
Rank
สมาชิกทั้งหมด
Rank หมวดหลัก
สมาชิก หมวดหลัก/ชื่อหมวดหลัก
Rank หมวดย่อย
สมาชิก หมวดย่อย/ชื่อหมวดย่อย
12-01
724
2408
2685
327(45.17)
+341
342
9063
29
705(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
12-02
754
2574
2969
370(49.07)
+30
333
9083
29
706(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
12-03
712
2477
2842
320(44.94)
-42
345
9106
29
705(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-04
668
2153
2484
312(46.71)
-44
363
9139
28
708(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-05
359
668
781
153(42.62)
-309
465
9149
29
708(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-06
387
792
896
189(48.84)
+28
458
9160
30
709(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-07
384
738
852
170(44.27)
-3
456
9182
28
709(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-08
692
2316
2607
324(46.82)
+308
349
9210
28
715(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
12-09
683
2118
2436
339(49.63)
-9
362
9237
30
718(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
12-10
473
950
1149
228(48.20)
-210
424
9251
30
718(หน่วยงานราชการ)
6
16(กระทรวง)
12-11
664
2008
2186
294(44.28)
+191
363
9279
28
717(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-12
649
1921
2133
267(41.14)
-15
361
9304
28
717(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-13
435
746
835
173(39.77)
-214
445
9323
30
718(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-14
373
611
692
132(35.39)
-62
465
9339
30
719(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-15
633
1899
2101
266(42.02)
+260
387
9365
32
721(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-16
808
2205
2450
341(42.20)
+175
322
9404
27
725(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-17
797
2301
2644
347(43.54)
-11
322
9429
25
725(หน่วยงานราชการ)
6
15(กระทรวง)
12-18
709
2098
2392
288(40.62)
-88
346
9444
24
708(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-19
665
1952
2142
288(43.31)
-44
353
9480
24
709(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-20
344
591
668
132(38.37)
-321
503
9496
33
710(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-21
334
572
625
114(34.13)
-10
485
9517
29
711(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-22
666
2134
2339
286(42.94)
+332
344
9541
25
715(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-23
669
2030
2235
290(43.35)
+3
346
9562
27
719(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-24
715
2101
2295
297(41.54)
+46
332
9587
25
721(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-25
992
2535
2836
385(38.81)
+277
240
9605
17
722(หน่วยงานราชการ)
3
13(กระทรวง)
12-26
714
1948
2165
317(44.40)
-278
316
9650
25
739(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-27
390
613
698
142(36.41)
-324
447
9664
27
739(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-28
328
564
619
117(35.67)
-62
484
9678
30
741(หน่วยงานราชการ)
6
13(กระทรวง)
12-29
659
1937
2172
263(39.91)
+331
358
9698
25
743(หน่วยงานราชการ)
5
13(กระทรวง)
12-30
657
1867
2085
275(41.86)
-2
339
9701
22
742(หน่วยงานราชการ)
5
13(กระทรวง)
12-31
437
1282
1395
175(40.05)
-220
AVERAGE
595
1648
1851
255(42.88)
             
ToTals
18474
51109
57408
7921
 
       
   
 Speacial Thanks to:
Truehits Team 
ท่านสมาชิกควรอ่าน Notice Board ที่หน้าแรกของ http://truehits.net เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
ถ้ามีคำติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร กรุณา mail มาบอกได้ที่ webmaster@truehits.net
ทีมงานบริการ Truehits
Government Information Technology Services (GITS)
National Electronics and Computer Technology (NECTEC)

Last Modified: 5 January 2004
by:  MOF's  Webmaster  Team