สถิติรายวัน
D/M/Y ใน กุมภาพันธ์ 2557
Page Views Unique IPs Sessions Return IPs
1900 509 868 267
2075 536 919 292
4452 1246 2872 792
3786 1260 2873 788
3690 1280 2790 784
3921 1330 2937 802
5188 1123 2672 698
4337 647 1102 345
4135 643 1194 373
5689 1344 3545 844
4470 1364 3432 813
4171 1311 3133 755
4449 1183 2954 699
2271 591 996 313
2408 742 1264 411
2754 767 1335 404
5828 1424 3705 826
5284 1322 3280 774
4977 1226 3022 733
5392 1257 3395 753
4754 1132 2986 697
2728 712 1246 416
2290 614 1078 347
4576 1261 2834 767
4848 1248 3076 765
5080 1194 3131 728
4791 1182 2976 707
4272 965 2562 615
Unique 24507

14367

Summation 114516 68177
Unique IPs รายเดือนเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งเดือน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายวันข้อมูล ทีมงาน Truehits สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

MOF's Webmaster Team @2004 / 3/03/2557 : ปวีณา : ศทส.