แถลงข่าวกระทรวง

 

 เดือนมีนาคม 2561
 
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
9 มี.ค. 61
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดเพชรบุรี
5 มี.ค. 61
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดเพชรบุรี

เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
ผู้ใช้บัตรสวัสดิการและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้าน จากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
28 ก.พ. 61
ผู้ใช้บัตรสวัสดิการและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้าน จากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
28 ก.พ. 61
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค  (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI)  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “ค่าดัชนีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ”
26 ก.พ. 61
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “ค่าดัชนีฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ”
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
26 ก.พ. 61
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
Government’s Fiscal Balance Report: The First 4 months of Fiscal Year 2018
Feb 26, 2018
Government’s Fiscal Balance Report: The First 4 months of Fiscal Year 2018
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
26 ก.พ. 61
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
22 ก.พ. 61
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 9
16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 9
การดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล
13 ก.พ. 61
การดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล
การบริหารเงินคงคลังของรัฐบาล
9 ก.พ. 61
การบริหารเงินคงคลังของรัฐบาล
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (วงเงินเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
8 ก.พ. 61
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (วงเงินเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560 และแผนการดำเนินงานในปี 2561 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
8 ก.พ. 61
รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560 และแผนการดำเนินงานในปี 2561 ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
8 ก.พ. 61
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
Public Debt Outstanding Report as of December 31, 2017
Feb 8, 2018
Public Debt Outstanding Report as of December 31, 2017
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจังหวัดจันทบุรี
5 ก.พ. 61
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจังหวัดจันทบุรี
ผู้โชคดีใช้บัตรเดบิตและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้านจากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
1 ก.พ. 61
ผู้โชคดีใช้บัตรเดบิตและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้านจากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด

เดือนมกราคม 2561
 
ความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
31 ม.ค. 61
ความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
31 ม.ค. 61
มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
31 ม.ค. 61
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)
31 ม.ค. 61
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.0 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ที่ร้อยละ 4.2 ในปี 2561”
29 ม.ค. 61
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.0 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ที่ร้อยละ 4.2 ในปี 2561”
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI)  ประจำเดือนมกราคม 2561 “ค่าดัชนีฯ เดือนมกราคม 2561 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ”
29 ม.ค. 61
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนมกราคม 2561 “ค่าดัชนีฯ เดือนมกราคม 2561 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ”
ประกาศแจ้งเตือนซื้อ – ขายสกุลเงินดิจิทัลที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
26 ม.ค. 61
ประกาศแจ้งเตือนซื้อ – ขายสกุลเงินดิจิทัลที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561
24 ม.ค. 61
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561
Government Net Revenue Collection:  The First Quarter of Fiscal Year 2018
Jan 24, 2018
Government Net Revenue Collection: The First Quarter of Fiscal Year 2018
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561
24 ม.ค. 61
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
19 ม.ค. 61
ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
17 ม.ค. 61
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
17 ม.ค. 61
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล
17 ม.ค. 61
มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 8
16 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 8
ผลมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศในปี 2560
11 ม.ค. 61
ผลมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศในปี 2560
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
9 ม.ค. 61
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9 ม.ค. 61
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชน
3 ม.ค. 61
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชน
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
3 ม.ค. 61
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2017
Jan 3, 2018
Public Debt Outstanding Report as of November 30, 2017

เดือนธันวาคม 2560
 
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
29 ธ.ค. 60
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st January – 30th September 2018
Dec 29,2017
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st January – 30th September 2018
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
29 ธ.ค. 60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนธันวาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนธันวาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก”
28 ธ.ค. 60
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนธันวาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนธันวาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก”
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
27 ธ.ค. 60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
27 ธ.ค. 60
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)
27 ธ.ค. 60
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)
การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
27 ธ.ค. 60
การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
27 ธ.ค. 60
โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ผู้โชคดีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้าน จากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
26 ธ.ค. 60
ผู้โชคดีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านธงฟ้ารับโชคเงินล้าน จากการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด
การอบรมโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดพิษณุโลก
25 ธ.ค. 60
การอบรมโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดพิษณุโลก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดภูเก็ต
21 ธ.ค. 60
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดภูเก็ต
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2561
20 ธ.ค. 60
เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2561
การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการกำหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายและร่างกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
19 ธ.ค. 60
การชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการกำหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายและร่างกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 7
17 ธ.ค. 60
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 7
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
13 ธ.ค. 60
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ
ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี กรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม
13 ธ.ค. 60
ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตามมาตรการสร้างความเป็นกลางทางภาษี กรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ชี้แจงข้อกำหนดเงินกู้ ADB
7 ธ.ค. 60
ชี้แจงข้อกำหนดเงินกู้ ADB
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของมาตรา 53 ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
7 ธ.ค. 60
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของมาตรา 53 ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560
6 ธ.ค. 60
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560
สบน. ชี้แจงมาตรการช็อปช่วยชาติในประเด็นความเสี่ยงทางการคลัง
4 ธ.ค. 60
สบน. ชี้แจงมาตรการช็อปช่วยชาติในประเด็นความเสี่ยงทางการคลัง

เดือนพฤศจิกายน 2560
 
ลูกค้าบัตรเดบิตรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 6
30 พ.ย. 60
ลูกค้าบัตรเดบิตรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 6
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. 60
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 พ.ย. 60
มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสงขลา
27 พ.ย. 60
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสงขลา
การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 พ.ย. 60
การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียสำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน - อำเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร
22 พ.ย. 60
การเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียสำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน - อำเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2560
20 พ.ย. 60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560
20 พ.ย. 60
ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ สนช.
17 พ.ย. 60
มาตรการภาษีสนับสร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เตรียมรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
มาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง
15 พ.ย. 60
มาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ
15 พ.ย. 60
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
14 พ.ย. 60
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
7 พ.ย. 60
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560)
7 พ.ย. 60
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560)
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
7 พ.ย. 60
รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2017
Nov 7,2017
Public Debt Outstanding Report as of September 30, 2017
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
1 พ.ย. 60
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st November 2017 – 31st March 2018
Nov 1,2017
Permission to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures by Foreign Entity in Thailand during 1st November 2017 – 31st March 2018
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิ่มเติม)
1 พ.ย. 60
มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Report 2018) ของธนาคารโลก
1 พ.ย. 60
รายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Report 2018) ของธนาคารโลก
Thailand World Bank’s Doing Business Report 2018
Nov 1,2017
Thailand World Bank’s Doing Business Report 2018
2018年のタイのビジネス環境の現状
Nov 1,2017
2018年のタイのビジネス環境の現状

เดือนตุลาคม 2560
 
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561“เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 ในปี 2561”
30 ต.ค.60
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561“เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 ในปี 2561”
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนตุลาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนตุลาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ”
30 ต.ค.60
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนตุลาคม 2560 “ค่าดัชนีฯ เดือนตุลาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ”
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
30 ต.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
30 ต.ค.60
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2560
25 ต.ค.60
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2560
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
25 ต.ค.60
ฐานะการคลังของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560  และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
18 ต.ค.60
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
18 ต.ค.60
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 24 วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คลังจัดซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 ต.ค.60
คลังจัดซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
11 ต.ค.60
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
10 ต.ค.60
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลังตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
   
   
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541