ปาฐกถาผู้บริหารระดับสูง 

 

 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “สวัสดิการแห่งรัฐ ความหวังคนมีรายได้น้อย ”

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินประเทศไทย ในประเด็นสวัสดิการแห่งรัฐ ความหวังคนมีรายได้น้อย ออกอากาศวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

 

  Video    
       

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย “เดินหน้าปลดหนี้นอกระบบ”

 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “เดินหน้าปลดหนี้นอกระบบ” ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 18.00 น. ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ บริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง

 

  Video    
       

 
                                                             ปาฐกถาย้อนหลัง ปี 2559: ปี 2558: ปี 2557: ปี 2556: ปี 2555: ปี 2554