วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

10.30 น. อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าว “พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2560” ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต

18.00 น. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าว “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ณ ห้องบุหงา โรงแรม Golden Tulip ถนนพระราม 9