วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) พร้อม รมว.คลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ธ.ก.ส. ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

14.00 น. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานงานแถลงข่าวและเปิดอบรม "โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ" ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต