ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส Call 1689

ช่องทางการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 

1. ไปรษณีย์ (กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)

2. ตู้ ป.ณ. 5 กระทรวงการคลัง

3. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ชั้น 1 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

4. เว็บไซต์ www.mof.go.th/home/call_1689/และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :

Last Updated ( Sep 28, 2015 at 03:23 PM )

 

 

ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส Call 1689 เปิดระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่               
- สายด่วนการเงินนอกระบบ 1689
- โทรสาร 0-2271-2607  
- e-mail call@mof.go.th
- ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ 
- โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่ได้รับสินเชื่อเนื่องจากข้อมูลเครดิตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553
- รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการประสานความเข้าใจกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


Polls

พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
  
Who's Online

We have 3 guests online

ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  1689 (5 คู่สาย)  โทรสาร 0-2271-2607  e-mail : call@mof.go.th