วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

9.00 น. กรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงก์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา EXIM Bank Overseas Investment Forum 2017 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

10.30 น. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ GSB สตรีท ฟู้ด ช้อปเพลิน เดินชิม เช็คอินซอยอารีย์ ณ อาคารบ้านยศวดี ซอยอารีย์