วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

10.00 น. ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. (นายศรายุทธ ยิ้มยวน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ บจ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม บจ.ไทยเอสพีเอฟโปรดักส์ และ บจ.ไทยฟู้ดส์สไวนอินเตอร์เนชั่นแนล บจ.ไทยฟู้ดส์คอนแทรคฟาร์มมิ่ง ณ โถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่