วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

9.30 น. โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุม ครม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง