วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

9.15 น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษ "นโยบายจากคลังที่มุ่งหวังแก้ปัญหาความยากจน" ในงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ปี 2561 ณ ตึกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

10.00 น. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ปี 2561 ณ ตึกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ