วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560

14.00 น. กรรมการผู้จัดการ ธอส. และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. ร่วมแถลงข่าวโครงการ "หนึ่งดอกไม้ ร้อยสัญญา ล้านภักดี" ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ธอส. สำนักงานใหญ่