วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

9.30 น. เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ