ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
18 (13.95%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
29 (22.48%)
RD Callcenter 1161
55 (42.64%)
สายด่วนศุลกากร 1164
17 (13.18%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
10 (7.75%)
Total votes: 129
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting