ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
18 (12.86%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
30 (21.43%)
RD Callcenter 1161
64 (45.71%)
สายด่วนศุลกากร 1164
18 (12.86%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
10 (7.14%)
Total votes: 140
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting