ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
20 (12.05%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
38 (22.89%)
RD Callcenter 1161
72 (43.37%)
สายด่วนศุลกากร 1164
23 (13.86%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
13 (7.83%)
Total votes: 166
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting