ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
28 (13.86%)
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
54 (26.73%)
RD Callcenter 1161
79 (39.11%)
สายด่วนศุลกากร 1164
25 (12.38%)
สายด่วนสรรพสามิต 1713
16 (7.92%)
Total votes: 202
Go back
Powered by DRBPoll · PHP Hosting